Oznámení o existenci koncernu

ve smyslu § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 
waves

Výzva k předložení akcií k výměně
a k zápisu údajů do seznamu akcionářů !

 

SLUŽBY

Služby 1

HISTORIE A DNEŠEK

V roce 1953 bylo založeno Státní rybářství Přerov, n.p. za účelem obnovy zaniklých rybníků v oblasti střední Moravy s cílem zásobení 1,5 mil. obyvatel sladkovodní rybou.

Rybářství Přerov, a.s. byla založena jako nástupnická organizace tohoto státního podniku Pozemkovým fondem ČR podle paragrafu 172 obchodního zákoníku, a to se základním jměním 66,780.000,- Kč.

Rybářství Přerov a.s. je akciová společnost zapsaná 1.1.1994 podle Výpisu z obchodního rejstříku, vedeného u krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 751.

Společnost umožňuje rybníkářským specialistům z řad praxí osvědčených pracovníků společnosti hospodaření na jimi pronajatých základních prostředcích rybníkářských středisek vybavených samostatnými sádkami, speciálními dopravními prostředky pro přepravu ryb a drůbeže, rybničním fondem a budovami. Střediska jsou samostatnými výrobními a ekonomickými celky.

Služby 1

Z NAŠICH ČINNOSTÍ

Předmětem podnikání je produkce (výlov) a prodej plůdku, násad, tržních a generačních ryb chovaných v rybnících, nádržích, speciálních zařízeních včetně sádkování ryb ve vlastních sádkách společnosti.

V oblasti chovu drůbeže má splečnost potřebné kapacity pro ustájení chovných hejn, líhnutí mláďat, produkci jateční drůbeže i plemenného materiálu kachen, hus i hrabavé drůbeže.

Zpracovna ryb v Šišmě, okres Přerov je vybavena technologií pro zpracování sladkovodních i mořských ryb, případně drůbeže s finální produkcí zchlazených a mražených výrobků i živých ryb.

Rybářství Přerov, a.s. zajišťuje rovněž modernizaci a investiční výstavbu rybníků a dalších kapacit včetně odbahňování rybníků, údržby stok, meliorací a zúrodňování rybničních ploch.

Společnost organizuje rovněž sportovní rybolov na vybraných objektech.

Služby 1

PRODUKCE A OBCHOD

Hlavní chovanou rybou je kapr, a to převážně lysec v odolné, rychle rostoucí formě s vhodným poměrem spotřeby přirozené potravy a krmných směsí.

Zaručuje vynikající chuťové vlastnosti. V optimálním poměru je chován amur a tolstolobik ze skupiny býložravých ryb, a dále lín.

Ze skupiny dravých ryb je úspěšně chována a produkována štika, candát, a sumec. Lososovité ryby jsou pro potřeby trhu dováženy z jiných chovatelsky vhodnějších oblastí včetně suroviny z mořských ryb, určených k další malospotřebitelské úpravě.

Mimo vlastní chovatelskou a obchodní činnost se akciová společnost zaměřuje na získání zatopených pozemků dosud v některých případech v cizím vlastnictví a obnovu dříve zaniklých rybníků k modernímu způsobu hospodaření. Společnost věnuje patřičné úsilí k hájení rybníkářských zájmů ve vlastní oblasti včetně způsobu ochrany či potírání rybích škůdců.

Je zakládajícím členem Rybářského sdružení se sídlem v Českých Budějovicích.

 

SÍDLA STŘEDISEK CHOVU RYB A DRŮBEŽE JSOU SITUOVÁNA TAKTO:

1
Tovačov
2
Hulín
sádky Chropyně
3
Nová Dědina
sádky Šumvald
4
Hustopeče n/B.
sádky Zubří
Mapa ČR

KONTAKT

Obálka
Rybářství Přerov a.s.
gen. Štefánika 5
750 02 Přerov
Česká republika